26 stycznia 2021, 18:40

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: 26. sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Nagrodzono najlepszych rolników

10 listopada 2020 roku odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli 7 uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Radni zapoznali się również z informacją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Wieruszowskiego w 2019r., informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach: - egzaminów maturalnych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacją o zrealizowanych w 2020r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2021r. z uwzględnieniem współpracy
z samorządami gminnymi, a także ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2019/2020.

Zostały również przekazane informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Ponadto, w trakcie sesji wręczono statuetki dla najlepszych rolników Powiatu Wieruszowskiego w 4 kategoriach: „Producent bydła mlecznego i zbóż w roku 2020”, „Producent zbóż i ziemniaków w roku 2020”, „Producent trzody chlewnej i roślinności mieszanej w roku 2020” i „Producent bydła opasowego, trzody chlewnej i zbóż w roku 2020”. Nagrody otrzymali: Sylwia i Gabriel Morgowie, Adam Sola, Anna i Andrzej Mertowie oraz Radosław Hocaj. 

Sesja zakończyła się wystąpieniem Starosty A. Szymanka z okazji 102. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnie przedstawiciele samorządu powiatowego udali się pod pomnik na Podzamcze, by złożyć kwiaty i oddać hołd poległym za Ojczyznę.

Autor: wieruszow@radiosud.pl