12 sierpnia 2020, 20:16

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Chcą remontu ul. Sienkiewicza

Rada Miejska w Wieruszowie rozpatrywała petycję mieszkańców ul. Sienkiewicza, dotyczącą konieczności przebudowy ulicy. 

Trwa gruntowny remont ul. Krasickiego, ul. Sienkiewicza to kolejny ciąg w tej części miasta, który wymaga remontu. Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce. Przygotowano petycję, która trafiła pod obrady Rady Miejskiej. - Złożyliśmy odpowiedni dokument na ręce burmistrza oraz przewodniczącego rady – opowiada Ewelina Żbik. - Petycja została odrzucona ze względu na brak środków finansowych i dlatego przybyłam dzisiaj na posiedzenie Rady Miejskiej, gdzie jest ustalany budżet na 2020 r. Mamy nadzieję, że ta ulica zostanie wyremontowana. Potrzeba jest poważna i to od 20 lat. 

Rada nie mówi nie, jednak możliwości budżetowe są ograniczone. - Budżet został już zaplanowany – uzmysławia przewodniczący, Adam Śpigiel. - My w zasadzie nie odrzucamy petycji od mieszkańców ul. Sienkiewicza a także innych głosów od mieszkańców z rejonu tego osiedla. Na chwilę obecną w budżecie nie ma pieniędzy, ale nie mówimy jednoznacznie „nie”. Jeżeli w przyszłorocznym budżecie otworzy się furtka na dotacje to na pewno będziemy szukać odpowiedniego programu. 

Od wielu miesięcy wspomina się również o pilnej potrzebie remontu ul. Bursztynowej czy rewitalizacji starej części miasta (m.in. ul. Kilińskiego). 

Autor: wieruszow@radiosud.pl