24 lutego 2020, 23:59

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Chcą rewitalizować kolejny park

Jest szansa na rozpoczęcie „reanimacji” kolejnego parku w Wieruszowie. Gmina rozpoczęła procedury związane z zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni pomiędzy Prosną a Niesobem. 

Park przy ul. Wrocławskiej, sąsiadujący z dworcem PKS, Zamczyskiem i obiektami handlowymi dziś odwiedzany jest przez wąskie grono mieszkańców. Być może wkrótce to się zmieni, ponieważ wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku gminy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. - To wypadkowa tego, że niebawem skończymy rewitalizację „Marianka Park”. Na dniach ogłaszamy drugi przetarg na rewitalizację tej części miasta – opowiada burmistrz Rafał Przybył. - Później zamierzamy zabrać się za porządkowanie terenu przy dworcu. Po prześwietleniu tego miejsca okazuje się, że to bardzo dobry teren do pojawienia się tam ścieżek edukacyjnych dla młodzieży, o krótkiej nazwie „woda i piasek”. Będzie tam można robić różne doświadczenia. Chcemy aby park stał się miejscem odpoczynku dla wielu mieszkańców. 

Inwestycja, której dotyczy wszczęte postępowanie, obejmuje również budowę tężni solankowej, instalację oświetlenia, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, przebudowę i budowę nawierzchni utwardzonych, utworzenie miejsc parkingowych, elementów małej architektury (ławki, kosze, murki, kładka, platforma drewniana, remont schodów wejściowych. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl