12 sierpnia 2020, 19:37

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Diety będą większe

Radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżek diet. Przewodniczący rady zauważa, że ma to głównie formę waloryzacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej ma otrzymywać 1340 zł, jego zastępy po 1070 zł. Przewodniczący  komisji mogą liczyć na 930 zł a ich zastępcy na 800 zł. Szeregowi radni, którzy nie pełnią żadnych funkcji mają otrzymywać po 670 zł. - Ja ująłbym, że jest to waloryzacja, bo zgodnie z przepisami gminy, radni w samorządach do 15 tys. mieszkańców mogą otrzymywać 50% średniego wynagrodzenia - komentuje przewodniczący, Adam Śpigiel. - My po kilku latach, w których nie było takiej podwyżki waloryzujemy to. To nie jest kwota astronomiczna. Radni, którzy są nieobecni w pracy mogą liczyć na pokrycie tych kosztów w formie zryczałtowanej diety. Praca radnych wiąże się z obecnością na sesjach, komisjach czy innych okolicznościowych wydarzeniach. Takie waloryzacje inne gminy poczyniły już w tamtym roku. Nie uznaję tego jako czystej podwyżki ale wyrównanie tego co przez kilka lat nie było dane. W ostatnich latach średnia płaca wzrosła o 1300 zł, my wyrównujemy tylko do tego wskaźnika 50% średniej krajowej. Przewodniczący, mogę powiedzieć, otrzyma około 200 zł więcej.

W przypadku nieobecności radnego na sesji bądź komisji kwota wypłaconej diety ulegnie zmianie. Osoba, która w ogóle nie będzie uczestniczyć w życiu samorządu nie otrzyma pieniędzy. - Ten krok ma zmobilizować naszych radnych do jeszcze większej obecności i do pracy – opowiada Śpigiel. - Za nieobecność dana osoba będzie miała zabierane 25% przysługującej kwoty. Było kiedyś takie powiedzenie pani premier, że te pieniądze im się po prostu należały, a ja powiem, że w przypadku gminy Wieruszów nie są to znaczące wzrosty, a zryczałtowanie pieniędzy utraconych za nieobecność w pracy.

Autor: wieruszow@radiosud.pl