24 lutego 2020, 08:28

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Nadzwyczajna sesja

W poniedziałek w Wieruszowie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie zostało zwołane z uwagi na uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny.

Zmiany dokonane w projekcie uchwały sejmiku są zgodnie z wnioskiem burmistrza z 11 lutego, uzupełnionym 24 maja, o wyłączenie części gminy Wieruszów oraz częściowe załagodzenie zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny - czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Wyłączony teren o powierzchni 23 ha znajduje się w miejscowości Mesznary, a działki wchodzące w obszar wyłączenia, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są głównie do prowadzenia działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej i drobno produkcyjnej oraz dla funkcji mieszkaniowych  

– To jest sprawa, którą procedujemy od dawna – przyznaje burmistrz, Rafał Przybył. - Na sesji zauważył zresztą to pan Józef Wróbel, że wiele obszarów znajdujących się w tej okolicy można by zaadaptować na obszary, w których mogliby inwestować nasi przedsiębiorcy. Oczywiście mówimy o obszarach, gdzie nie będziemy ingerowali w przyrodę.

Autor: wieruszow@radiosud.pl