15 sierpnia 2020, 18:56

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Pilotażowy program opieki nad seniorami

Pilotażowy program opieki nad seniorami zamierza przetestować powiat wieruszowski. W pierwszej odsłonie działania zadanie ma być dedykowane grupie 15 osób. 

Samorząd chce rozpocząć współpracę z organizacjami pozarządowymi w sprawie teleopieki. - Osoby, które są niesamodzielne, a mieszkają same, mogłyby dostać opaskę na rękę, która monitorowałaby ich czynności życiowe - zapowiada starosta, Andrzej Szymanek. - Każda osoba posiadałaby jednocześnie funkcję alarmu. W przypadku występującego problemu alarmowanie będzie poprzez naciśnięcie przycisku. To byłoby monitorowane przez cały czas przez pewną jednostkę. W przypadku zagrożenia informacja byłaby przekazywana do opiekuna czy asystenta, który może podjechać, udzielić pomocy i wsparcia. 

Opaska jest certyfikowanym urządzeniem, które monitoruje podstawowe funkcje życiowe. - Ona może stanowić też dokument medyczny - dodaje starosta Szymanek. - Wydruk komputerowy daje możliwość sprawdzenia tego co się działo z daną osobą w określonym czasie. Jest to inna próba wsparcia osób starszych. 

Wstępnie przygotowywany jest pilotażowy pakiet dla grupy 15 osób z powiatu wieruszowskiego. Powiat, w porozumieniu z gminami, może wytypować po 2 osoby z gmin wiejskich i 3 osoby z Wieruszowa. Koszt funkcjonowania programu to ponad 20 tys. zł na rok. - Jedna z organizacji zaproponowała takie zmiany. Jest to zgodne ze strategią powiatu wieruszowskiego, więc postanowiliśmy wprowadzić to do naszego programu. Zobaczymy jakie pojawią się oferty, zabezpieczyliśmy na to środki - zapowiedział starosta. 

Powiat wieruszowski, o czym wspomina się w województwie i kraju, jest pionierem w różnych rozwiązaniach społecznych, skierowanych do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Funkcjonują tutaj Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Seniora, mieszkania treningowe i wspomagane oraz placówki wychowawcze typu rodzinnego.

Autor: wieruszow@radiosud.pl