17 sierpnia 2022, 09:25

Teraz

24°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Podziękowano Adamowi Śliwakowskiemu za 25 lat społecznej pracy z młodzieżą

Odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Na wstępie Starosta Stefan Pietras w imieniu Samorządu Powiatu Wieruszowskiego przekazał gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia sportowe i promocję orienteeringu dla Pana Adama Śliwakowskiego z okazji Jubileuszu 25-lecia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior”.

W dalszej części sesji Radni podjęli 5 uchwał: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026, w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego na rzecz Gminy Lututów, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego oraz zmieniającą uchwałę w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym ruchu drogowego) oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2021 roku, oceną stanu sanitarnego powiatu wieruszowskiego za rok 2021, informacjami za rok 2021: z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu na temat realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze Powiatu Wieruszowskiego, z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie, z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, a także ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Autor: wieruszow@radiosud.pl