17 sierpnia 2022, 09:11

Teraz

24°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Proboszczowi dziękowali jak przyjacielowi

29 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, uroczyście podziękowano ks. Henrykowi Orszulakowi za wieloletnią posługę kapłańską w roli proboszcza i budowniczego kościoła Parafii Św. Stanisława.

Burmistrz Rafał Przybył, nawiązując do różnicy poglądów, zauważył, że ks. Orszulak zawsze był otwarty na współpracę oraz na drugiego człowieka. - Ks. Orszulak to obywatel gminy Wieruszów, który wrósł tutaj, proboszcz związany z budową kościoła, z budową swojej parafii, ale też z dobrym sercem. Ja ks. Orszulaka kojarzę jako osobę dobrą – mimo różnic poglądów – osobę, która zawsze była otwarta na głos urzędu, chociażby jako gość Wigilii dla samotnych, chociażby jako osoba współpracująca przy prowadzeniu świetlicy, ale przede wszystkim jako dobry, bardzo dobry człowiek, otwarty na innych. Jeżeli mogę mówić o swoich zainteresowaniach, to jeden z najlepszych oratorów w gminie Wieruszów.

Proboszczowi w imieniu radnych podziękował przewodniczący Rady Miejskiej Adam Śpigiel, który wspominał, że przez wiele lat należał do Parafii Św. Stanisława.

Sam ks. proboszcz dziękował za zauważenie i docenienie. Przyznał, że to jego pierwsza w historii wizyta na sesji, choć oczywiście w urzędzie bywał. Proboszcz również nawiązywał do dobrej współpracy na linii Parafia – samorząd, mając jednocześnie w pamięci wszystkich naczelników, burmistrzów, przewodniczących i radnych. W swoim wystąpieniu, gość przywoływał budowę kościoła oraz związane z tymi wydarzeniami osoby.

Proboszczowi wręczono kwiaty. Na sesję został zaproszony również ks. Marian Kasprzycki z Wyszanowa, jednak nie mógł dotrzeć ze względu na stan zdrowia.

Autor: wieruszow@radiosud.pl