10 czerwca 2023, 13:10

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Radni chcą wygasić mandat Pawła Ostrycharza

Rada Rady Miejskiej w Wieruszowie chce zająć się wygaszeniem mandatu radnego Pawła Osrycharza.

Jak podano w projekcie uchwały, stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Wieruszowie Pawła Ostrycharza wybranego w okręgu wyborczym nr 7 z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA NAWROCKIEGO, z powodu niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o stanie majątkowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie wezwał radnego Pawła Ostrycharza do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając w tym celu dodatkowy, 14 dniowy termin na złożenie ww. dokumentu.

Radny nie bierze udziału w posiedzeniach komisji oraz w sesjach.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl