29 stycznia 2022, 01:38

Teraz

-1°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Wieruszowie ma kosztować ponad 400 tys. zł

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Prusa w Wieruszowie może kosztować aż ponad 400 tys. zł. Do przetargu ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg wpłynęły dwie oferty opiewające na kwoty 418 i 424 tys. zł. PZD na zadanie zamierzył przeznaczyć niecałe 250 tys. zł, na co pozyskano dofinansowanie z zewnątrz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, inwestycja ma być zrealizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Jednocześnie PZD, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, zamierza dokonać poprawy bezpieczeństwa na ul. Wieluńskiej w Bolesławcu, w ciągu drogi powiatowej w Mieleszynie, ul. Walichnowskiej, Spacerowej oraz Szkolnej w Kątach Walichnowskich.

W Bolesławcu ma pojawić się wyniesione przejście wykonane z betonu asfaltowego o długości 7,5 m. Pojawi się też zwężenie oraz dodatkowe doświetlenie.

W Mieleszynie, w miejscu istniejącego przejścia w okolicach szkoły, projektuje się wyniesione przejście dla pieszych z masy bitumicznej. Wyniesione przejście wykonane będzie z betonu asfaltowego, na którym wykonane zostaną pasy w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej. W celu poprawienia widoczności pieszego zamontowane zostaną dwie lampy hybrydowe oświetlające przejście.

W Kątach Walichnowskich na ul. Szkolnej i Spacerowej, w miejscu istniejących przejść, projektuje się ich przebudowę polegającą m.in. na poszerzeniu do szerokości 2 m i regulacji wysokościowej chodnika w obrębie przejścia, w celu zapewnienia prawidłowego dojścia do przejścia wraz z budową chodnika bezpośrednio przy przejściu w ul. Spacerowej po stronie wschodniej. W celu bezpiecznego dojścia do przystanku komunikacji publicznej w ul. Walichnowskiej gdzie zlokalizowane jest kolejne przejście dla pieszych, projektuje się chodnik o szerokości 2 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Autor: wieruszow@radiosud.pl