29 listopada 2023, 18:38

Teraz

-4°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Szkoła w Pieczyskach ma swoją patronkę. To Królowa Jadwiga

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach od 1 września 2022 r. nosi imię Królowej Jadwigi. Uroczystość związana z nadaniem imienia oraz sztandaru została zorganizowana w czwartek 22 września.

Świętowanie rozpoczęto od mszy w kaplicy w Pieczyskach. Modlitwę prowadzili ks. Henryk Orszulak oraz ks. Jakub Stanecki. Prałat dokonał poświęcenia sztandaru, który dostojnie prezentowali rodzice.

Następnie wszyscy udali się do sali OSP w Pieczyskach, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości związane z nadaniem imienia oraz uroczystym wręczeniem i przekazaniem sztandaru. Na miejsce wszystkich poprowadziła zjawiskowa bryczka, do której zasiedli uczniowie na czele z postacią nawiązującą do osoby Królowej Jadwigi.

Na miejscu dyrektor Małgorzata Gonera wyjaśniała, dlaczego dokonano takiego wyboru. Wszystko oparte było o konsultacje i uczciwe głosowanie. Do Rady Miejskiej w Wieruszowie wpłynął wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, dlatego uchwała była już tylko pewnego rodzaju formalnością. Podczas uroczystości przewodniczący Rady Miejskiej Adam Śpigiel jeszcze raz odczytał treść dokumentu, który poparli wszyscy radni.

W uroczystości obok społeczności szkolnej, rodziców i przyjaciół szkoły wzięli udział m.in. posłowie Piotr Polak i Paweł Rychlik, radna Sejmiku Woj. Łódzkiego Dorota Więckowska, dyrektor sieradzkiej Delegatury Kuratorium Oświaty Cezariusz Mostowski, starosta wieruszowski Stefan Pietras, burmistrzowie Rafał Przybył i Marta Siubijak, radni na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Śpiglem, byli dyrektorzy szkoły, sołtysi, sponsorzy i grantodawcy a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Wieruszów.

Podczas ciepłych wystąpień, poczynając od kościoła a kończąc na szkole, goście podkreślali o wyjątkowości, mądrości i zaradności Królowej Jadwigi.

Uczniowie już od wielu dni przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia. Dyrekcja wspólnie z gronem pedagogicznym przeprowadziła szereg konkursów związanych z patronką. Była także m.in. wycieczka do Krakowa i Wieliczki, połączona ze zwiedzaniem miejsca pochówku Królowej Jadwigi.

O historii szkoły oraz losach Królowej Jadwigi opowiadał na miejscu były dyrektor placówki Zenon Magaj.

Dziś szkoła w Pieczyskach to dobre miejsce do kształcenia dzieci i młodzieży. W ostatnich latach placówka cieszyła się, i nadal przecież się cieszy, z bardzo dobrych wyników i osiągnięć - tych wewnętrznych, jak i zarówno zewnętrznych. Uczniowie obok zdobywania dobrych ocen, wiele razy udowadniali, że są świetnie przygotowani do różnych konkursów i olimpiad. W 2022 r. największą bolączką szkoły jest brak sali gimnastycznej. Być może kiedyś i Pieczyska doczekają się tego kolejnego wyjątkowego dnia.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl