20 października 2020, 05:23

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: W powiecie wieruszowskim powstanie sieć ścieżek rowerowych?

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działająca w ramach Rady Powiatu Wieruszowskiego, przygotowała wniosek w sprawie opracowania koncepcji dróg rowerowych na obszarze powiatu wieruszowskiego.

Zarząd Powiatu zdecydował, że zostanie powołany zespół do opracowania koncepcji. - W rozmowach wicestarosta proponował żeby rozważyć taki pierścień w powiecie, aby okrążał taki pierścień wkoło powiatu ścieżkami rowerowymi, a z gmin aby były do tego takie dołączenia - komentował na sesji starosta Andrzej Szymanek. - Może jest to koncepcja warta rozważenia, ale myślę, że co do szczegółów i stworzenia zespołu, w przeciągu miesiąca października, myślę, się z tym uporamy.

O potrzebie budowy ścieżek mówiła już w lutym 2019 r. radna Iwona Szkopińska, która prosiła jednocześnie o przygotowanie mapki obrazującej czy szlaki są w ogóle ze sobą w jakiś sposób połączone. - My jesteśmy powiatem gdzie nie zdajemy sobie sprawy, że życie tu, mieszkańców, kieruje się nie tylko przy samochodach. Rower jest narzędziem bardziej podstawowym dla ludzi niż może i samochód. Żebyśmy my w tej kadencji też przyjrzeli się sytuacji strategicznej, jak rozwojowi dróg czy szlaków rowerowych, bo powiat ma jedno ważne hasło – z kompasem i mapą zwiedzaj nasz powiat i biegaj. Nie tylko biegać możemy, mamy doskonały klimat i właśnie warunki naturalne, aby tą nie tylko turystykę ale właśnie rozwój dróg rowerowych zrobić priorytetem – proponowała radna i zasugerowała aby szlaki przebiegały wzdłuż Prosny i Brzeźnicy, jednocześnie łącząc kilka gmin.

Autor: wieruszow@radiosud.pl