25 września 2023, 23:11

Teraz

17°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Wakacyjna przerwa żłobka i przedszkoli w Wieruszowie problemem dla pracujących rodziców

W Wieruszowie przez jeden miesiąc wakacyjny nie będą funkcjonowały żłobek oraz przedszkola. To nowa sytuacja dla niektórych rodziców, bo albo trzeba brać długi urlop, albo też prosić o pomoc opiekunów bądź bliskch. Urząd Miejski wyjaśnia, że musi udzielić pracownikom urlopów, tak aby placówki nienagannie pracowały w ciągu roku.


Oto wyjaśnienie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.


Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 17 marca 2017 r „Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców”.


Przedszkola w okresie wakacyjnym jak i oddziały przedszkolne mają miesiąc wolnego z uwagi na konieczność wykorzystania przez pracowników tych instytucji należnego urlopu ( pracownikom pedagogicznym przysługuje 35 dni urlopu, pracownikom niepedagogicznym 26 dni) które wykorzystują właśnie w wolnym miesiącu. 35 dni to jest około 1,5 miesiąca (miesiąc kiedy wszyscy pracownicy są na urlopie i kolejny kiedy część pracowników jest na urlopie w jednej, a część w drugiej połowie miesiąca).


Taki plan urlopów pozwala na zapewnienie dzieciom przez pozostałe 11 miesięcy w roku odpowiedniej opieki, bezpieczeństwa i odpowiedniej ilości kadry. Korzystanie przez nauczycieli przedszkoli z urlopu w innym terminie niż wakacyjny, skutkowałoby potrzebą zastępstwa za nieobecnego nauczyciela i wypłaceniem wynagrodzenia za to zastępstwo oraz prawdopodobnie zatrudnieniem dodatkowych pracowników, a co się z tym wiąże znaczny wzrost kosztów funkcjonowania przedszkola, który zostałby przeniesiony na barki wszystkich mieszkańców gminy.

Analogiczna sytuacja występuje w żłobku.  


Ponadto, Przedszkole nr 2 nie posiada stołówki a wyżywienie przygotowuje stołówka żłobka. W momencie funkcjonowania przedszkola żłobek musi przygotować posiłki dla dzieci przedszkola. W związku z tym przedszkole nr 2 funkcjonuje w tym samym terminie co żłobek. 


Pracownicy przedszkoli i żłobka również mają swoje rodziny i dzieci oraz prawo do wykorzystania urlopu.


Konkludując, szkoły  i  przedszkola  pełnią  przede  wszystkim  funkcje  edukacyjną  i wychowawczą  i  jedynie  wspierają  rodziców  w  pełnieniu  funkcji opiekuńczej. W opinii MEiN dzieci także w przedszkolu powinny mieć  wakacje.  Powinny  mieć  prawo  do  odpoczynku  od  codziennej  rutyny,  do  czasu spędzanego  poza  placówką przedszkolną.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl