24 kwietnia 2024, 23:05

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Województwo dofinansuje przebudowę dróg

Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 98 000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w tym roku środki te zostaną przeznaczone na przebudowę drogi w miejscowości Raków. Dzięki dofinansowaniu oraz przy udziale środków własnych zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi o długości 410 m i szerokości 4 m.
Źródło: www.leka-opatowska.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl