15 maja 2021, 18:44

Teraz

15°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Wójt o "Partnerstwie 307"

Pod koniec marca odbyła się Rada Programowa „Partnerstwo na 307”. W programie uczestniczy również Gmina Trzcinica.

Współpraca zawiązana została pomiędzy 10 jednostkami samorządu terytorialnego, które połączył jeden wspólny cel.

To jest partnerstwo, którego motywem przewodnim jest próba przywrócenia rozwoju obszaru w oparciu o ciąg pieszo-rowerowy na śladzie byłej linii kolejowej nr 307. W tej chwili już też wiemy, że to nie tylko ścieżka pieszo-rowerowa po tym torowisku jest jakby zadaniem, które będzie tym ta inicjatywa główną ale także  jest potrzeba realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury, sportu i rekreacji ale także rozwoju gospodarczego i także elementów związanych z seniorami, dziećmi czy organizacjami pozarządowymi i ochotniczymi strażami. Widać, że taka potrzeba jest - tłumaczy wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.

Dokument posłużyć ma przy wnioskowaniu o środki aby zrealizować zamierzone zadania.

Fot. archiwalne UG Rychtal

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl