28 stycznia 2022, 00:14

Teraz

Fakty

A A A

OGŁOSZENIE: Zarząd Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam podsumowuje zbiórkę na rzecz śp. Małgorzaty Mrózek

Zarząd Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam z siedzibą w Kępnie przy al. Marcinkowskiego 12k informuje o przebiegu zbiórki na rzecz chorej na glejaka Małgorzaty Mrózek.  • Zbiórka na rzecz Małgorzaty Mrózek rozpoczęła się 10 czerwca 2020 roku, zakończyła 15 lipca 2020 roku.

  • Podczas trwania zbiórki na konto stowarzyszenia wpłynęło 170 797,55 zł.

  • Koszty leczenia udokumentowane fakturami wyniosły 68 049, 02 zł. Stowarzyszenie przelało na konto firm – dostawców leków 68 049,02 zł. Wszystkie faktury i dowody przelewów znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia.

  • Na koncie Stowarzyszenia ze zbiórki na rzecz Małgorzaty Mrózek pozostało 102 748,53 zł


Po zasięgnięciu opinii osób zaangażowanych w zbiórkę Zarząd Stowarzyszenia proponuje kwotę 102 748,53 zł podzielić na dwie części:

- kwotę 51 374,27 zł przeznaczyć na stypendia socjalne dla dzieci śp. Małgorzaty Mrózek; stypendia będą wypłacane w transzach miesięcznych przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 marca 2021 roku.
- kwotę 51 374,26 zł przeznaczyć na rzecz potrzebujących kosztownego leczenia podopiecznych Stowarzyszenia – mieszkańców Powiatu Kępińskiego, którzy zgłoszą się po taką pomoc do Stowarzyszenia w przyszłości. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem podejmie decyzję o przekazaniu środków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd może przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu środków zwrócić się o opinię do organizacji społecznych zaangażowanych w zbiórkę na rzecz Małgorzaty Mrózek, jednak decyzja ostateczna zostanie podjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w wyniku głosowania zwykłą większością głosów członków Zarządu.

Darczyńców (osoby fizyczne i prawne), którzy wyrażają zastrzeżenia do proponowanego podziału środków prosimy o nadesłanie swoich uwag wyłącznie listem poleconym do dnia 21 stycznia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Opinie przekazane w inny sposób np. ustnie, mailowo lub telefonicznie NIE BĘDĄ brane pod uwagę. Opinie osób prawnych tj. stowarzyszeń i organizacji pozarządowych muszą zostać podpisane zgodnie z KRS.

Opinie prosimy przesyłać na adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam
Al. Marcinkowskiego 12k
63-600 Kępno


Zarząd Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam dziękuje wszystkim Ofiarodawcom za przekazane środki finansowe, organizacjom społecznym zaangażowanym w akcję zbierania środków i wszystkim podmiotom prawnym i osobom fizycznym za wszelką pomoc przy zbiórce.

Zarząd Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam
Kępno, 28 grudnia 2020 roku

Autor: