25 września 2023, 22:57

Teraz

17°

Promocja

A A A

PROMOCJA: Ewolucja sytuacji ekonomicznej Polaków: Analiza wzrostu gospodarczego i wpływ na życie codzienne

Wzrost gospodarczy, inflacja i zmiany ekonomiczne to czynniki, które mają kluczowy wpływ na sytuację finansową Polaków oraz ich codzienne życie. W znacznym stopniu przekładają się one bowiem na średnią krajową, czyli najważniejszy wskaźnik informujący o zarobkach w danym państwie. W praktyce określa ona wartość przeciętnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce.


Zarobki Polaków w 2023 roku


Do średniej krajowej wlicza się wyłącznie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum 10 osób. W praktyce pod uwagę nie są więc brane podmioty posiadające mniejszą kadrę. Takich firm w Polsce jest jednak bardzo dużo, a ich zarobki zwykle niższe. Przy uwzględnieniu takich wypłat, średnia krajowa najprawdopodobniej byłyby mniejsza. Przy jej obliczaniu nie są tez uwzględniane zarobki osób pracujących w budżetówce. Dane określające średnie wynagrodzenie w 2023 roku są podawane przez Główny Urząd Statystyczny w ujęciu miesięcznym. W każdym miesiącu można więc sprawdzić informacje dotyczące poprzedniego miesiąca, który już się zakończył. Dane te są publikowane w formie obwieszczenia umieszczonego na stronie internetowej GUS.


Aktualna średnia krajowa w Polsce


W 2023 roku pierwsze informacje o średniej krajowej opublikowano 20 lutego. Dane te odnoszą się do styczniowych wyników analizy GUS. Średnia krajowa dla tego miesiąca wynosiła 6883,96 zł. Z reguły informacje dotyczące pierwszych miesięcy roku są niższe o dych, które odnoszą się do ostatniego kwartału. Z reguły wzrosty nie są radykalne, dlatego oscylują w granicach 10%. Zgodnie z aktualnymi danymi GUS, obecnie średnia krajowa w 2023 roku wynosi 7508,34 zł brutto. W praktyce oznacza to wzrost o 12,7% rok do roku przy inflacji 16,1%. Średnia krajowa wzrasta, jednak jej realna wartość wyraźnie maleje. Polacy mogą liczyć na podwyżki, ale zarobione pieniądze pozwalają na zakup mniejszej ilości dóbr. Średnia krajowa netto wynosi natomiast około 5449 zł.Sytuacja finansowa w Polsce


Badania i analizy wskazują, że średnia krajowa nijak ma się do realnych zarobków Polaków. W praktyce zalewie kilkanaście procent obywateli mieści się w normie, podczas gdy zdecydowana większość zarabia mniej. Średnią krajową zawyżają przede wszystkim wysokie opłaty na stanowiskach kierowniczych, które odnoszą się do niewielkiej części pracowników. Wskaźnikiem bardziej adekwatnym dla określenia zarobków Polaków jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Parametr ten uwzględnia bowiem również pracowników zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających 9 lub mniej osób, a także pracowników zatrudnionych w budżetówce. Wskaźnik ten jest jednak wyliczany przez GUS tylko raz w roku. Ostanie dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia odnoszą się do 2021 roku, kiedy to uzyskano wynik 5889,80 zł.


Statystyki wynagrodzeń Polaków


Rzeczywistą sytuację ekonomiczną Polaków można określić na podstawie statystyk, które odnoszą się do wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach. Podmioty z tej grupy zatrudniają aż 4,23 mln osób. Płaca w takich firmach wynosi średnio zaledwie 3300 zł brutto, przez co nijak odpowiada średniej krajowej przedstawianej przez GUS. Ponad 4 mln Polaków pracuje również w budżetówce, a więc na stanowiskach opłacanych z budżetu państwa. Praca w tym segmencie cechuje się stałą płacą, pewnym zatrudnieniem oraz licznymi korzyściami, takimi jak dodatkowe pensje. Zarobki w takich podmiotach są z reguły nieco wyższe, niż w małych firmach. W praktyce jednak również dość znacząco odbiegają od średniej krajowej, która jest wyznaczona dla dużych przedsiębiorstw.

Autor: ewa.kowalczyk@radiosud.pl