14 lipca 2024, 07:10

Teraz

17°

Promocja

A A A

PROMOCJA: Zrównoważone rolnictwo

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Rentowne rolnictwo jest jednym z filarów wspólnoty europejskiej. Jako istotna gałąź gospodarki sektor ten może liczyć na wsparcie Wspólnej Polityki Rolnej. To ważne, tym bardziej że postępujące zmiany klimatyczne i kurczące się zasoby Ziemi, stawiają przed ludzkością kolejne wyzwania. Kluczem do ich rozwiązania może być rolnictwo zrównoważone. Aby zaspokoić potrzeby wynikające ze wzrostu liczby ludności i zmieniających się nawyków dietetycznych, do 2050 roku światową produkcję żywności trzeba podwoić. Z tego powodu istotne stają się zdecydowane działania łączące wydajność i jakość produkcji rolniczej z racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych. 


Czym jest rolnictwo zrównoważone?


Rolnictwo zrównoważone to pojęcie, które określa wszystkie inicjatywy ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko i umożliwiające bardziej przyjazne naturze korzystanie z zasobów wody, ziemi, maszyn, energii, środków ochrony roślin i nasion. Co do zasady, opłacalność produkcji rolniczej i jej odbioru społecznego musi pozostać na akceptowalnym poziomie. Praktyk wchodzących w skład zrównoważonego rolnictwa jest wiele. Najlepszy efekt daje stosowanie ich łącznie.


Ekonomia


Zrównoważone może być jedynie gospodarstwo trwałe i z możliwościami rozwoju – stabilne finansowo i zarządzane zgodnie z przemyślanym planem biznesowym. Korzystne zbilansowanie wydatków i dochodów wynika z optymalizacji zasad i procesów produkcji oraz zbytu. To efekt budowania żyzności gleby, dla której bazą jest technologia, oraz mądrego inwestowania prowadzącego do spełnienia oczekiwań przetwórców płodów rolnych oraz konsumentów. 


Środowisko


Rolnictwo zrównoważone musi być bezpieczne dla środowiska. To wynika ze zrównoważonych praktyk chroniących glebę, wodę, powietrze i bioróżnorodność. Procedury uwzględniają odbudowę i wzmocnienie naturalnych procesów biologicznych na terenach produkcyjnych i poza nimi oraz zwiększają odporność środowiska na niekorzystne zjawiska pogodowe i przeciwdziałają zmianom klimatycznym.


Społeczeństwo


Równowaga w rolnictwie wystąpi tylko wtedy, gdy taka forma gospodarowania agroterenami zyska społeczną aprobatę w wymiarze lokalnym, krajowym i wspólnotowym. Produkcja rolna musi być prowadzona zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami rolniczymi.


Zobacz, jak zrównoważone rolnictwo wygląda w praktyce: 


https://www.youtube.com/watch?v=u87XOt-_jVA 


W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg instrumentów wsparcia dla rolnictwa zrównoważonego. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będzie realizowana poprzez działania z zakresu gospodarki nawozami czy dotyczące uproszczonych systemów uprawy w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.  W kontekście rolnictwa zrównoważonego istotne będzie także wsparcie w ramach ekoschematów Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin czy Biologiczna Ochrona Upraw.


Szczegółowe informacje na temat działań wspierających rolnictwo zrównoważone znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.


Fot. www.canva.com


 

Autor: ewa.kowalczyk@radiosud.pl