16 lutego 2020, 21:07

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt pt.: ”Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe’’.

Program ERASMUS +, dzięki któremu jest realizowany projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera działania wzmacniające, jakość kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kładzie nacisk na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych, oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Mówiła koordynator projektu Ewa Jobczyk.
- Myślę, że te wszystkie cele zrealizowaliśmy. Młodzież wróciła zadowolona, szkoła partnerska Conerus-Schule zadbała o bogatą ofertę turystyczno-rekreacyjną. Młodzież w czasie wolnym mogła zwiedzać miasta, uczestniczyć w różnych imprezach kulturalnych, były spotkania z młodzieżą niemiecką, wyjścia na basen. Młodzież otrzymała bardzo wysokie kieszonkowe, co pozwoliło im w pełni korzystać z uroków Dolnej Saksonii.-
Były to już ósme praktyki zagraniczne realizowane przez szkołę. Na praktyki zagraniczne nie każdy może wyjechać, decyduje o tym konkurs rekrutacyjny przeprowadzany w szkole. Chętnych nie brakuje. Mówi dyrektor Barbara Howis.
- Wydaje mi się, że uczniowie są bardzo zadowoleni, widać to po naborze w kolejnych latach.-
W projekcie uczestniczyło 14 uczniów technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik agrobiznesu. Podczas seminarium praktykanci zdali relacje z trzytygodniowego pobytu w Niemczech. Odbywali oni praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych współpracujących z partnerską szkołą Conerus-Schule w Norden, w Dolnej Saksonii.
- Dzięki wyjazdowi do Niemiec zdobyliśmy nowe doświadczenia życiowe i zawodowe. Mogliśmy zobaczyć dużo nowych rzeczy, poznać kulturę niemiecką. Budownictwo w Niemczech jest bardziej rozwinięte, mniej się pracuje fizycznie, wykorzystuje się w większym stopniu maszyny. Mówiła Aleksandra Górecka z Technikum Budowlanego.
Krystian Przybylski z Technikum Agrobiznesu oprócz pracy w gospodarstwie rolnym najlepiej wspomina wycieczki.

Program jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu oraz dokument Europass-Mobility, który jest dodatkowym atutem w przyszłym poruszaniu się po krajowym i europejskim rynku pracy.
Program ERASMUS + zrealizowany przez szkołę w ramach projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: ireneusz.czechlowski@radiosud.pl