17 maja 2022, 12:33

Teraz

16°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Nasz pierwszy szkolny „Biznes”

W październiku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przystąpili do udziału w innowacyjnym programie edukacyjnym „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to nic innego jak własny biznes, w którym młodzież musi zmierzyć się z podażą i popytem, płacąc przy tym wszystkie należne podatki i składki.
Projekt miniprzedsiębiorstwo DecorumArt realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, do którego przystąpił Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Firmę zarejestrowano w fundacji na wzór spółki jawnej a nad finansami piecze sprawuje Rada Rodziców szkoły. Mówiła Bogumiła Drobina dyrektor szkoły.
Uczestnicy kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od pomysłu na produkt, przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia, zgromadzenia niezbędnego kapitału aż po jego realizację. Każdy z 14-osobowej grupy w spółkę wniósł realnych 75 zł, z tego wkładu finansowego zakupili pierwsze materiały do produkcji, zapłacili pierwsze podatki od zysków i składkę ZUS. Na szczęście kasa płynie na konto Rady Rodziców i wynosi zaledwie 1%, mimo to wydawanie własnych ciężko zarobionych pieniędzy nie jest łatwe. Uczniowie przeprowadzili już udaną akcję sprzedaży stroików i dekoracji z okazji Wszystkich Świętych.
W projekcje uczestniczy czternastu uczniów technikum kształcących w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa uczniom pomagają nauczyciele zawodu: p. Marzena Kalinowska, p. Małgorzata Lisiecka, p. Agnieszka Kubot oraz p. Iwona Idzikowska. Nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel p. Mieczysław Lis – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.
Znakomitą okazją do zapoznania się z ofertą i do zakupu produktów Miniprzedsiębiorstwa DecorumArt będzie Kępiński Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w sobotę 10 grudnia na rynku w Kępnie.

Autor: