28 lipca 2021, 09:28

Teraz

24°

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Ruszają matury

Od najbliższego poniedziałku, 8 czerwca a we wszystkich typach szkół ruszają egzaminy maturalne.Tradycyjnie matury rozpoczną się egzaminem z języka polskiego i potrwają  do 29 czerwca.W powiecie kępińskim do egzaminu przystąpi 312 maturzystów.

W tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną egzamin z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzony tylko w formie pisemnej. Przystępujący do matury zdają obowiązkowo egzamin z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczeń może wybrać od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu maturalnego w powiecie kępińskim przystąpi 312 tegorocznych absolwentów (tj. 93%); z czego 106 z LO Nr I (100 %), 52 z LO Nr II (100 %), 105 z Technikum Nr 1 (94 %) oraz 49 z Technikum Nr 2 (75,4 %). Ze względu na wyjątkową sytuację egzaminy przeprowadzone zostaną według szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, z zachowaniem odpowiedniej odległości między zdającymi, wykorzystaniem środków dezynfekujących, według określonych zasad poruszania się przed, w trakcie i po egzaminie.Natomiast od 16 do 18 czerwca odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty a od 22 czerwca do 9 lipca przeprowadzone zostaną egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl