8 czerwca 2023, 13:50

Teraz

23°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Ku chwale Powstańców Wielkopolskich

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie pamięta o swoich patronach i rokrocznie oddaje im cześć podczas uroczystego apelu z udziałem zaproszonych gości. W odbywającej się 10 stycznia uroczystości z okazji 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego udział wziął sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka.
- 103 lata temu Polska była osamotniona w swoich dążeniach do odzyskania suwerenności, stąd tak trudno było osiągnąć upragniony cel - przypomniał Dariusz Grzesik, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. - Dlatego z tym większym podziwem należy patrzeć na postawę Polaków. Nasi dziadowie potrafili się wyzbyć egoizmu, poświęcić wspólnemu dobru, jakim jest Rzeczpospolita. Prawda historyczna, którą mamy zaszczyt dziedziczyć jako szkoła imienia Powstańców Wielkopolskich, uzmysławia nam, że wiara w zwycięstwo, połączona z rozumnym wyciąganiem wniosków z minionych doświadczeń potrafi kruszyć najgrubsze mury niemocy.
Głos zabrał także starosta Lech Janicki.
- Cieszymy się wspólnie, że możemy się spotkać na ostrzeszowskich obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego w tym symbolicznym miejscu – powiedział. - Jest to święto szkoły i jednocześnie patronów szkoły, którzy 6 stycznia wymaszerowali, aby wziąć udział w Powstaniu i zaznaczyć swój udział w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W swoim wystąpieniu Jan Dziedziczak zwrócił się bezpośrednio do uczniów Zespołu Szkół nr 1, podkreślając, że Powstańcy Wielkopolscy byli bardzo często ludźmi w ich wieku.
- To nie byli jacyś pomnikowi herosi, to byli ludzie tacy jak wy, bardzo często dokładnie w waszym wieku, niewiele starsi. Oni się zdecydowali podjąć służbę, podjąć ryzyko, żeby walczyć o polskość, walczyć o to, żeby ziemia wielkopolska była w naszej ojczyźnie, w Polsce.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było już tradycyjnie złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich. W ten sposób hołd bohaterom walk o wolną ojczyznę oddali m.in. poseł Katarzyna Sójka, poseł Andrzej Grzyb, a także delegacje władz samorządowych powiatu i miasta, kombatantów, służb mundurowych, harcerzy, placówek oświatowych oraz organizacji społecznych i politycznych. Obecność Jana Dziedziczaka miała również związek z faktem uhonorowania emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 – Jolanty Marchińskiej - „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl