25 lutego 2020, 00:23

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

KĘPNO: Narodowe Czytanie w Bibliotece Powiatowej

W sobotę 7 września 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się już po raz ósmy Narodowe Czytanie.

W bibliotece powiatowej zaproszeni lektorzy czytali fragment ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza - „Mój ojciec wstępuje do strażaków”. Imprezę rozpoczął dyrektor biblioteki Wiesław Walas, który powitał przybyłych gości i przypomniał krótko poprzednie Narodowe Czytania, które odbywały się w bibliotece. Następnie wystąpiły dzieci i młodzież z Klubu Tańca „Madar” Marzeny Rogalińskiej, dzieci wzięły również udział w zabawie ze składaniem z puzzli portretu Brunona Schulza. Kilka utworów zaśpiewał Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego prowadzony przez Jacka Klytę. Po występach, przyszła pora na wysłuchanie fragmentu noweli. Tekst czytali przedstawiciele kępińskich instytucji i stowarzyszeń: Alicja Śniegocka – wicestarosta kępiński, Janina Gorzendowska, Maria Adamek – Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Stanisława Bachan i Romualda Ząbkiewicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, Adam Burzała – Powiatowe Koło Pszczelarzy, Edward Stankowiak – Kępińskie Koło Polskiego Związku Filatelistów, Julia Kowalczyk i Paulina Sondaj uczennice z ZSP nr 1 w Kępnie, Szymon Sroka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Nastrój stwarzał Krzysztof Radefeld z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie ubrany w mundur i złoty hełm strażacki nawiązujący do treści czytanej noweli. Otwarcia wystawy „Historia Narodowego Czytania filatelistyką opowiadana” dokonał Edward Stankowiak, który opowiedział o eksponatach. Wystawa poświęcona jest wszystkim ośmiu edycjom Narodowego Czytania. Pokazane są walory filatelistyczne, wydawane przez Pocztę Polską,  nawiązujące do treści czytanych utworów. Uzupełnieniem każdego wydania są koperty ze stemplem okolicznościowych przysłanym przez Kancelarię Prezydenta, które ozdobione są znaczkiem pocztowym nawiązującym do tytułów literatury oraz z datownikiem pocztowym Kępno 1 i datą Narodowego Czytania w danym roku. Każdy uczestnik spotkania mógł opieczętować przyniesioną przez siebie książkę okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania.Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl