6 grudnia 2021, 01:10

Teraz

-1°

Rozrywka i oświata

A A A

WIERUSZÓW: "Ocalić od zapomnienia" i 60-lecie Korczaka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie 22 października obchodziła swoje 60. urodziny. Wydarzenie zostało połączone ze świętem patrona oraz projektem „Ocalić od zapomnienia”.

Początki szkoły sięgają 13 grudnia 1957 r. Wówczas Prezydium Rady Miejskiej Rady Narodowej postanowiło powołać Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Wieruszowie. Jak wspomina w rysie historycznym Zenon Magaj, w skład Komitetu Budowy szkoły weszły następujące osoby: Nepomucen Boroń, Zofia Drezner, Wiktor Duś, Leon Jagielski, Jan Kosędka, Maria Kempa, Lucjan Serweciński, Stefan Sutarzewicz, Szczepan Winkowski, Irena Polak i Dominik Zygmunt z Chobanina. Z Urzędu Miasta w pracy Komitetu Budowy Szkoły uczestniczyli: Janina Gasztych- przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej oraz Państwo: Bieda, Parnowski, Dybek i Wesołowski.

Komitet Budowy wystąpił do Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej Michała Sudoła o przydzielenie gruntu parafialnego o wymiarach 170 x 20 m. Proboszcz zgłosił prośbę do Diecezji Częstochowskiej i 17 stycznia 1958 roku nadeszła pozytywna odpowiedź. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w formie zastępczej przyznało kościołowi działkę przy ul. Warszawskiej 85. Przy budowie szkoły pracowali od początku z wielkim poświęceniem rodzice dzieci, członkowie Spółdzielni Pracy „Prosna”, przedstawiciele Związku Wędkarskiego, Klubu Sportowego „Prosna”, członkowie Spółdzielni Pracy Szewców i Cholewkarzy. Nowo wybudowany obiekt oddano do użytku 18 stycznia 1961 roku -w przededniu rocznicy wyzwolenia Wieruszowa z okupacji niemieckiej. Nastąpiło to w wyniku rozdzielenia Liceum Ogólnokształcącego od Szkoły Podstawowej, które to szkoły dotychczas funkcjonowały razem przy ul. Szkolnej 1-3.

Jak wspomina dalej Zenon Magaj, 30 kwietnia 1966 roku wręczono Szkole Podstawowej w Wieruszowie sztandar szkoły i nadano jej imię Janusza Korczaka. Na półpiętrze ustawiono popiersie Janusza Korczaka wykonane przez mieszkańca Wieruszowa, plastyka, Antoniego Nowaczyka, zaś napis na popiersiu „Dzieci ! dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy, coś z tego zawsze się stanie”, wybrany został przez nauczycielkę języka polskiego Danielę Winkowską.

Obchodząc 60- lecie szkoły należy pamiętać o osobach, które pracowały tutaj w pierwszych latach funkcjonowania tej placówki. Wielu spośród nich już nie ma wśród nas, jednak pozostaną na zawsze w pamięci wdzięcznych absolwentów. Przypomnimy skład kadry nauczycielskiej szkoły z pierwszych lat jej funkcjonowania: 1961- 68: Bogdan Wesołowski, Henryka Badeńska, H. Adamek, A. Badeński, B. Brzycka, Zenon Ciachla, Cz. Gaj, M. Gawron, Górna, Maria Stolarek, M. Dworniak, Czesława Sędziak, Irena Kuca, Wiesława Malik, Jan Malik, Danuta Marczak, Mieczysław Misiek, Zofia Morka, Marian Kowalczyk, Zbigniew Owczarski, A. Skrzydło, G. Sobańska, B. Suchocka, Daniela Winkowska, Grażyna Wudel, Wiesław Zając, Stanisław Zdunek, Helena Zdunek. Pracownicy gospodarczy (woźni) Hojczyk, Czesław Mieszała.

Wydarzenie zostało połączone z finałem projektu „Ocalić od zapomnienia”. W 2021 r. przypada 80 rocznica utworzenia getta żydowskiego w Wieruszowie. Świętowanie jubileuszu rozpoczęto mszą w klasztorze Ojców Paulinów, następnie w Wieruszowskim Domu Kultury zaproszono na wydarzenie „Janusz Korczak – ten, który w dziecku widział człowieka. Kółko teatralne przygotowało przedstawienie „Z życia wieruszowskich Żydów”, które nawiązywało też oczywiście do losów i historii szkoły. W trakcie święta zaprezentowano mapę „Śladami wieruszowskich Żydów” a także udostępniono ją on-line. Po spotkaniu goście wydarzenia udali się na cmentarz, aby uczcić pamięć byłych pedagogów a także spotkali się w szkole, gdzie czekały kroniki, wspomnienia oraz poczęstunek.

Wydarzenie zostało dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Autor: wieruszow@radiosud.pl