24 kwietnia 2019, 16:47

Teraz

22°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Burmistrz po raz pierwszy wręczył stypendia

W poniedziałkowe popołudnie (29 października) w sali widowiskowej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury po raz pierwszy uroczyście wręczono akty nadania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy. Otrzymało je aż ponad stu najzdolniejszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Jednorazowe wsparcie finansowe  w wysokości 500zł. trafiło do 47 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, 31 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, 11 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlikowie, 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszynie, 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogaszycach oraz 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Potaśni. Zgodnie z uchwałą przyjętą 30 listopada 2017 roku przez Radę Miejską w Ostrzeszowie, prawo ubiegania się o stypendium mają uczniowie legitymujący się średnią ocen znacznie przekraczającą 5,0, a także laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad przedmiotowych bądź konkursów artystycznych oraz zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. W skład specjalnej komisji ds. stypendium weszli przede wszystkim radni  tworzący grupę inicjatywną: Patryk Jędrowiak, Marcin Łuczak, Zbigniew Tomczyk, Barbara Kurzawa Jerzy Marek Szulczyński. To właśnie te osoby rozpatrywały wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek. Burmistrz Mariusz Witek nie tylko gratulował nagrodzonym, ale także zwrócił się do ich rodziców.
- Niewątpliwie to są młodzi ludzie, którzy reprezentują przede wszystkim samych siebie, ale również państwa oraz miasto i gminę Ostrzeszów – podkreślił – Za moment szkoła średnia i studia. Życzmy im wszystkim powodzenia. Niech wytrwale, tak jak do tej pory, chłoną wiedzę, a ta wiedza niech im sprawia satysfakcję.
Na długiej liście laureatów stypendium znalazła się m.in. Aleksandra Trzebińska ze Szkoły Podstawowej nr 1.
- Jestem bardzo zaskoczona – przyznała. – Starałam się i po prostu się udało. Bardzo się cieszę. To jest efekt systematycznej pracy w szkole. Nie mogłam sobie czegoś odpuścić. Trzeba było do końca pewne przedmioty doprowadzić. Kiedy dowiedziałam się, że jest takie stypendium, to był impuls, że teraz jeszcze bardziej warto się postarać.
Podobnego zdania jest także absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 Milena Mrugalska, która otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć na rozwój swojej pasji, czyli m.in. zakup sprzętu sportowego. Dodajmy, że uroczystość uświetniły występu dwójki niezwykle utalentowanych  młodych wokalistów – Izy Kozłowskiej i Oskara Gomółki.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~Ja1000 : Szkoda, że nie wymieniono dzieci z imienia i nazwiska tutaj

    00:18, 6 listopada 2018, | odpowiedz