4 czerwca 2020, 16:14

Teraz

20°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Jan Marek Cieplik z Medalem "Za zasługi"

Jan Marek Cieplik to kolejna postać wyróżniona medalem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Wniosek złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej został jednogłośnie zaaprobowany przez Radę Miejską w Ostrzeszowie. Medal jest przyznawany osobom, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy oraz do zwiększenia jego rangi w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego.
- Jan Marek Cieplik, mieszkaniec Ostrzeszowa, jest osobą o niekwestionowanym autorytecie - podkreślił burmistrz Patryk Jędrowiak. – Swą aktywną działalnością i pełnym zaangażowaniem w życie naszego miasta zasługuje na szczególne uznanie.
Nagrodzony urodził się 19 marca 1931 roku w Ostrzeszowie. Jego edukację w miejscowej szkole podstawowej przerwał wybuch II wojny światowej. Zaledwie kilka miesięcy później Jan Marek Cieplik stracił ojca. Hitlerowcy zamordowali go 14 grudnia 1939 roku w Winiarach. Mimo tak tragicznego doświadczenia, rodzina radziła sobie z przeciwnościami losu. Dzięki tajnemu nauczaniu Jan Marek ukończył szkołę podstawową, nawet pomimo tego, że jako 12-latek został skierowany do pracy przymusowej. Po wyzwoleniu zdobywał kolejne szczeble wykształcenia, a w 1953 roku został skierowany do pracy w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1960 roku powrócił w rodzinne strony i jako technik dentystyczny pracował w Ostrzeszowie oraz Kępnie, gdzie pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej. W 1987 roku otworzył własny gabinet protetyczny, który prowadził aż do emerytury. Aktywność Jana Marka Cieplika nie ograniczała się jednak tylko do pracy zawodowej. Jedną z jego życiowych pasji było harcerstwo.
- Już w 1937 roku wstąpił do drużyny zuchów – przypomniał burmistrz. – Później zdobywał kolejne sprawności i awanse do stopnia podharcmistrza ZHP. Natomiast w 1984 roku przewodniczył społecznemu komitetowi budowy Pomnika Harcerskiego, tzw. „Lilijki”.
Znalazł się też w gronie kilkunastu osób, które w roku 1961 zakładały Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Kolejne pole aktywności Jana Marka Cieplika to samorząd. W 1988 roku został radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu. W latach 1999-2006 przewodniczył Związkowi Gmin Powiatu Ostrzeszowskiego. W 2002 r. był w gronie założycieli Uniwersytetu III Wieku. Ponadto działał w kilku klubach sportowych i przyczynił się do powstania Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Jana Marka Cieplika, będącego skarbnicą wiedzy na temat Ostrzeszowa i okolic. Dodajmy, że będzie trzynastą osobą, której przyznano medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl