17 maja 2022, 13:47

Teraz

16°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Stypendia dla uczniów szkół średnich

Dwa stypendia, wartości 30 tysięcy każdy, ufundowała dla młodzieży powiatu ostrzeszowskiego Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Czeki na ręce wicestarosty Zofii Witkowskiej przekazała założycielka WSHiU Magdalena Górska. W spotkaniu, które odbyło się 17 stycznia w ostrzeszowskim starostwie, uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu, jednocześnie kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Adam Mickiewicz, oraz dyrektorzy prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych. Jak podkreśla Magdalena Górska, są to pełne stypendia – od startu po dyplom, obejmujące całe 3 lata nauki na studiach stacjonarnych. Stypendyści zapłacą tylko kwotę 22 złotych – za legitymację studencką. Obecni na spotkaniu – dyrektor ZS nr 1 Ziemisław Szmaj, wicedyrektor ZS nr 1 Danuta Dominik i wicedyrektor I LO Krystian Kaźmierczak – zainteresowali się proponowanymi przez WSHiU wykładami, które, jak ustalono, odbędą się w marcu we wszystkich trzech ostrzeszowskich szkołach ponadpodstawowych. Wyższa Szkoła Handu i Usług w Poznaniu to uczelnia z 25-letnim stażem, w której na 11 kierunkach uczy się ponad 2 tysiące studentów. WSHiU ufundowała w tym roku w sumie 70 stypendiów dla uczniów wielkopolskich szkół ponadpodstawowych (po 2 stypendia dla każdego powiatu). Stypendyści zostaną wyłonieni spośród najzdolniejszych uczniów w porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl