25 stycznia 2020, 17:53

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Szatnie na medal już gotowe

W Zespole Szkół nr 1 zakończono realizację projektu „Szatnia na medal”. Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego użytkowników. Modernizacji zostały poddane 4 szatnie wraz z sanitariatami – w ramach przedsięwzięcia zwiększono liczbę toalet oraz powierzchnię szatni. Inwestycja wartości 121 819 złotych w połowie została sfinansowana z budżetu powiatu ostrzeszowskiego, a w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szatnia na medal”. Z efektów programu „Szatnia na medal” skorzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe. Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet przy Zespole Szkół nr 1 opracował Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z dyrekcją szkoły.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl