16 lutego 2020, 20:11

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: W kręgu rodzinnym Antoniego Serbeńskiego

Aby skorygować i uzupełnić notę biograficzną najsłynniejszego ostrzeszowskiego artysty, ostrzeszowskie muzeum organizuje spotkanie „Krąg rodzinny Antoniego Serbeńskiego”. 5 października do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie przybędą: ks. Andrzej Hanich, który jest potomkiem brata matki Antoniego Serbeńskiego, Tomasz Skrzypecki – genealog rodzin złotopotockich, Marek Makieła – inicjator spotkania z poznańskiego klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej oraz przedstawiciele rodziny Serbeńskich.
- Okazuje się, że w biogramie Antoniego Serbeńskiego znajdują się nieścisłości, co wynika z braku danych i skąpych informacji samego mistrza Antoniego, który strzegł swojej prywatności. Spotkanie będzie okazją do skorygowania i uzupełnienia noty biograficznej – wyjaśnia kierownik ostrzeszowskiego muzeum Mirosława Rzepecka.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl