20 maja 2024, 17:45

Teraz

23°

Rozrywka i oświata

A A A

REGION: Zostań "Wielkopolskim Rolnikiem Roku"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń gospodarstw do kolejnej 24. edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Nabór zgłoszeń gospodarstw trwa do 14 czerwca.Konkurs "Wielkopolski Rolnik Roku" jest organizowany od 23 lat z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 1500 rolników z całej Wielkopolski. Ponad 210 laureatów oprócz tytułu "Wielkopolskiego Rolnika Roku" otrzymało statuetkę Siewcy i nagrodę finansową. Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz dwudziesty czwarty organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. Wyboru najlepszych rolników dokonuje, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się bardzo konkretnymi kryteriami, wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa, ocenia je i kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów.


Organizując konkurs Wielkopolski Rolnik Roku podkreślamy atuty wielkopolskiego rolnictwa zwłaszcza: pracowitość, nowoczesny park maszynowy, nowe technologie, jakość i konkurencyjność wytworzonych produktów rolniczych. Zorganizowane wcześniejsze 23 edycje tego konkursu podkreśliły jak wyjątkowych i pracowitych mamy Rolników w Wielkopolsce - mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.


Rolników do konkursu mogą zgłaszać: gminy, starostwa, związki branżowe rolników, organizacje społeczno-zawodowe rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Rada Rolnicza. Do konkursu mogą być zgłaszani: producenci rolniczych surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, wytwórcy warzyw, owoców, roślin ozdobnych, materiału hodowlanego, zarodowego, siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrody finansowe, które zostają wręczone podczas uroczystej Gali wieńczącej pracę kapituły oraz całą edycje konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy przesłać na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań do dnia 14 czerwca 2024 roku. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl