14 kwietnia 2024, 04:36

Teraz

12°

Rozrywka i oświata

A A A

RYCHTAL: Igrzyska Sportowe Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych Gminy

22 lutego w rychtalskiej hali, przeprowadzone zostały Igrzyska Sportowe Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Rychtal. Zawody te pod hasłem „Igrzyska Sportowe” rozpoczęły cykl pięciu imprez sportowych przeznaczonych także dla przedszkolaków, starszej grupy z SP, gimnazjalistów i młodzieży starszej.

Do rywalizacji sportowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki przystąpiło łącznie 114 uczniów ze szkół podstawowych z Drożek, Rychtala i Wielkiego Buczku. Celem nadrzędnym realizowanego przedsięwzięcia było kształtowanie wśród najmłodszych umiejętności współpracy w grupie, asertywność oraz budowanie właściwych relacji rówieśniczych. Również na podstawie osiąganych wyników, opiekunowie mogli zdiagnozować stan wybranych cech motorycznych swoich podopiecznych, porównując je nie tylko do wskaźników MTSF, ale również do sprawności fizycznej całej badanej populacji.

Młodzi sportowcy przystąpili do pięciu konkurencji ocenianych według punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Były to: skok w dal z miejsca - 2 próby mocy, bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego - 2 próby szybkości, bieg zwinnościowy 4x10 m - 2 próby, skłony w przód z leżenia tyłem - 1 próba siły mięśni brzucha i skłony tułowia w przód - 2 próby gibkości. Losowo dobrane, ok. 15 osobowe grupy, pod przewodnictwem opiekuna, przechodziły kolejno stacje ćwiczebne wykonując z dużym zaangażowaniem określone zadania. W poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych i zespołowych szkół, przygotowane były medale, puchary i dyplomy. Jednak ze względu na czasochłonność w przeliczaniu wyników, trofea zostaną wręczone w terminie późniejszym. Jedno jest pewne, zapał i duże zaangażowanie uczniów, jak również nauczycieli szkół spowodowały, że atmosfera igrzysk sportowych przyniosła oczekiwane rezultaty. Były chwilą w której młodzi ludzie poznali smak rywalizacji i odpowiedzialności. A budowane relacje rówieśnicze przyczyniły się do wzajemnego poznania różnych środowisk gminy.

Sędziami w poszczególnych konkurencjach byli: Agnieszka Wodnik, Oliwia Oszańca, Oliwia Kłobus, Zuzanna Janik, Aleksandra Janik, Julia Gołaś i Łukasz Mieseler. Bezpośrednimi organizatorami i realizatorami przedsięwzięcia byli animatorzy: Piotr Nasiadek i Mirosław Szydlik.

Źródło: UG Rychtal

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl