22 lipca 2024, 16:13

Teraz

24°

Rozrywka i oświata

A A A

SIEMIANICE: Wystawa pt. ”Źródła Niepodległości”

W styczniu i lutym w Bibliotece Publicznej w Siemianicach, w godzinach urzędowania od 11 do 17 można podziwiać wystawę p.t. "Źródła Niepodległości" przygotowaną przez Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej GENIUS LOCI. Myślą przewodnią jest pokazanie osób, środowisk i zdarzeń, które przyczyniły się do tego, że Polska po tak długim okresie niewoli, pod zaborami trzech potężnych państw, odzyskała niepodległość. Dlaczego Polakom się udało a tak wielu narodom nie?

Odpowiedź na to organizatorzy znaleźli w słowach naszych przywódców duchowych: św. Jana Pawła II: "Nie można zrozumieć historii Polski bez Chrystusa". Przecież po ludzku patrząc na skutki powstania styczniowego: liczba zabitych, konfiskata majątków, straty materialne i moralne, zamknięcia zakonów, ograniczenia w działalności Kościoła Katolickiego i wywózki na Sybir. To wszystko zamiast stłamsić i załamać wzmocniło DUCHA NARODU. Stworzyło legendę powstania. Dało nadzieję wbrew nadziei. Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński napisał: "Poprzednie pokolenia niosły resztki ducha Narodu następnym pokoleniom”.

Na wystawie ukazano na podstawie historii Polski, a przede wszystkim Rodu Piłsudskich i Szembeków, wpływ domu rodzinnego, Kościoła Katolickiego i nauczycieli na kształcenie patriotyzmu oraz wpływ powstania styczniowego na budowanie tożsamości narodowej.

Zasygnalizowano także wydarzenia na naszym terenie takie jak tajne nauczanie, strajki szkolne, organizacja wspólnot i stowarzyszeń oraz tworzenie ośrodków kultury i nauki. Udostępniono prace proboszcza siemieńskiej parafii w latach 1905-1910 księdza profesora S. Dołęgi-Kozirowskiego: p.t. "Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski", które udowadniały polskość naszych ziem i korygowały błędy innych naukowców, którzy uzasadniali w swoich pracach błędne pochodzenie nazw.

Wystawione są także kserokopie pamiętników siostry Krys ty w świecie Zofii Szembekównej. Nie zabrakło oczywiście reprodukcji obrazów i książek ku pokrzepieniu serc, nauki historii i podnoszeniu ducha. Przejmujący jest zniszczony egzemplarz modlitwy wydany w czasie I wojny światowej. Nawiązano także do Powstania Wielkopolskiego, pracy dyplomatycznej Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Aleksandra Szembeka.


Źródło: UG Łęka Opatowska / Krystyna Macioszczyk

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl