19 października 2019, 11:11

Teraz

13°

Rozrywka i oświata

A A A

WIERUSZÓW: Radni wskazali uczniom szkołę

Radni Rady Miejskiej w Wieruszowie zdecydowali o przeniesieniu dwóch klas szóstych ze Szkoły nr 1 do Szkoły nr 3. Procedurę poprzedziło losowane przeprowadzone podczas posiedzenia komisji. 

Od 1 września 2019 r. z „Korczaka” do „Jana Pawła” przeniesione zostaną klasy 6b i 6 d. - Takie rozwiązanie pozwoli na równomierne rozłożenie uczniów w miejskich szkołach podstawowych – brzmi uzasadnienie do uchwały. - Dzięki temu będzie można realizować naukę w ramach jednej zmiany. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i stanowi wykonanie wcześniejszej decyzji dotyczącej utworzenia Szkoły Podstawowej nr 3.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl