30 września 2020, 17:01

Teraz

15°

Rozrywka i oświata

A A A

WIERUSZÓW: Zdawalność matury na 65%

W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 210 osób w powiecie wieruszowskim. O pozytywnie zaliczonym świadectwie dojrzałości może mówić 64% tej grupy, czyli 134 osoby. Wstępne wyniki zbiorcze podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.

Matura jest zaliczona gdy osiągnie się wymagany próg procentowy z 3 egzaminów obowiązkowych a także przystąpi się do jednego dodatkowego.

Średni wynik z języka polskiego to 51,74%, z matematyki 43,08%, z j. angielskiego 62,81%. Uczniowie najgorzej poradzili sobie z rozszerzoną geografią, gdzie na 79 zdających średni wynik to 17,19%.

Ogólna zdawalność w sąsiednim powiecie wieluńskim ukształtowała się na poziomie 81% (651 osób zdało na 805, które przystąpiły do egzaminów).

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej 8 września.

Autor: wieruszow@radiosud.pl